RaTec E-installatietechniek te Zoetermeer is een gespecialiseerd bedrijf in het ontwerpen, aanleggen, aansluiten, onderhouden van een elektrotechnische installatie voor particulieren en bedrijven.

 

Ontwerpen van elektrotechnische installaties:

Hierbij gaat het over de mogelijkheden om energie te besparen (juiste plaats

voeding, mogelijk dikkere kabeldoorsnede, hoge arbeidsfactor, e.d.) en het bewust ontwerpen van een installatie.

 

De wereldwijde behoefte om het energieverbruik te verminderen, brengt ontwerpers ertoe om na te denken hoe een elektrische installatie, rekening houdend met de eisen van de NEN 1010 ten aanzien van veiligheid, het laagste elektrische verbruik kan worden gerealiseerd. Naast de vele aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp van elektrische installaties, wordt eveneens meer gekeken naar het verminderen van de verliezen

in de vaste elektrische installatie en het gebruik van elektriciteit. Bij het ontwerpen van de vaste elektrische installatie moet rekening worden gehouden met de input van gebruikers en leveranciers van systemen.

 

Aanleg elektrotechnische installatie:

Bij de aanleg van elektrotechnische installaties wordt er nauwkeurig gekeken naar de wensen van de klant en dat de wensen die de klant heeft voldoen aan de vastgestelde normen. Wij kunnen u hierin adviseren en verzorgen de aanleg van de elektrotechnische installatie.

Wij zullen met een uitgebreid stappenplan maken dat moet worden gevolgd om de juiste leidingdoorsnede te bepalen. Het stappenplan helpt  hier bij de keuze van de juiste leidingdoorsnede te bepalen. Vanwege de vele uitvoeringsvormen, zoals parallelle leidingen, in serie geschakelde leidingen en leidingen met verschillende doorsneden, is dit namelijk niet de eenvoudigste materie. Wij gaan uitgebreid in op de werking van beveiligingstoestellen. Het toepassen van deze componenten in een installatie is niet mogelijk zonder kennis van de componenten zelf.

 

Aansluiten elektrotechnische installatie:

Onze monteur is NEN3140 VP gecertificeerd en heeft veel ervaring in het aansluiten van elektrotechnische installaties. Aansluiten gebeurd volgens de wettelijke normen.

 

Onderhouden elektrotechnische installatie:

Wij zijn tevens gespecialiseerd in het onderhouden van elektrotechnische installaties. Meestal zijn storingen aan een installatie die door onze NEN3140 VP zorgvuldig worden verholpen.

 

Inspecties elektrotechnische installaties:

De inspectie van de bestaande elektrische installaties worden door RaTec E-installatietechniek te Zoetermeer aan de hand van praktische checklisten uitgevoerd om de beoordeling gemakkelijker te maken. Hierdoor kunnen er geen stappen worden vergeten. Onze monteur heeft veel inzicht en kennis van de voorschriften voor het meten en beoordelen van de elektrotechnische installatie. Er dient altijd een afweging te worden gemaakt of de installatie voldoet aan de voorschriften. Indien de installatie niet aan de voorschriften voldoet zullen wij u adviseren over de te nemen stappen zodat de installatie gaat voldoen aan de voorschriften.